كرار بودن امام علی(ع) در جنگاوری ایشان معنا گرفته است

حیدر كرار یكی از القاب امام علی(ع) است كه در فتح قلعه خیبر نمود بیشتری داشته است. حیدر كرار یعنی شیر حمله برنده‌ای كه بر دشمن می تازد.

«محمد حاجی خلف»، استاد دانشگاه و حوزه علمیه دزفول، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایكنا) شعبه خوزستان، اظهار كرد: حیدر كرار از جمله نام‌ها و القابی است كه به حضرت علی(ع) نسبت داده شده است. حیدر به معنی «اَسَد» یعنی شیر است.


وی افزود: این نام را اولین بار مادر امام علی(ع) «فاطمه بنت اسد» به ایشان داد كه در واقع نام فاطمه بنت اسد بوده است.

حاجی‌خلف ادامه داد: بعضی‌ها هم گفته‌اند كه قریش این نام را بر او نام نهاده، ولی بنا به واقعه تاریخی جنگ خبیر كه امام با مرحب (یكی از سپاهیان یهود) به مبارزه پرداخت. مرحب نیز در هنگام رجزخوانی گفت مرا مادرم نام مرَحَب نهاد. امام علی(ع) هم در پاسخ به این رجزخوانی گفتند «مرا حیدره مادرم نام داد».

به گفته استاد دانشگاه و حوزه علمیه دزفول، قول اول صحیح است و كرار به معنی كسی است كه پی‌درپی به دشمن حمله می‌كند و نمی‌گریزد.

وی گفت: قول دیگر این‌كه این لقب از جانب پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) در واقعه خیبر نام نهاده شده است. ‍بعد از آ‌ن‌كه دو دژ محكم یهودیان خیبر (یعنی دژ وطیح و سلالم) كه از استوارترین دژها بودند توسط سوارانی مانند ابوبكر و عمر كه به دستور پیامبر راهی دژها شده بودند فتح نشد و وحشت فراوانی میان مسلمانان ایجاد شد، دو سردار جنگجوی خیبر به نام‌های مرجب و حارث مرتب، رجزخوانی می‌كردند و كسی جلودار و مقابله‌ كننده با آن‌ها نبوده است.

حاجی‌خلف افزود: پیامبر گرامی اسلام به سپاه می‌فرمایند فردا پرچم را به دست مردی می‌سپارم كه خدا و پیامبرش را دوست دارد. خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. حمله‌كننده‌ای پی‌درپی است و هرگز فرار نمی‌كند «كّرارًا غیرَ فّرار».

وی اظهار كرد: البته تا آن روز حضرت علی(ع) بیمار بودند كه با دعای رسول اكرم(ص) شفا یافته و مرجب و حارث را به درك واصل كرد و قلعه‌های خیبر به دست علی(ع) فتح شدند.