پاسخگر به نقل از مجله مهر: دریاچهای شگفتانگیز در برزیل به نام میستوریزا (Misteriosa) به دریاچه مرموز معروف شده است!

دریاچه میستوریزا در برزیل یکی ازبهترین مکانهای جهان برای غواصی محسوب میشود. علت این امر آب شفاف این دریاچه است؛ به طوری که تا عمق ۷۵متری آن به وضوح مشخص است! شفافیت آب این دریاچه و جنگل و درختان فشرده اطرافش، علت نامگذاری آن به «دریاچه مرموز» است.

دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل

برای دیدن بقیه عکس ها به ادامه تصاویر بروید


دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل

دریاچه مرموز برزیل