amir reza karami چهارشنبه 1393/11/22 11:49 نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم


قران


قران دارای 114 سوره است.
قران دارای 6236 ایه است.
قران 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
قران دارای 120 حزب میباشد.
قران 30 جز دارد.
قران 115 بسم الله دارد.
70بار نام قران در قران بكار رفته است.
بزرگترین سوره قران بقره است.
بهترین نوشیدنی كه در قران به ان اشاره شده است شیر میباشد.
كوچكترین سوره قران كوثر میباشد.
بهترین ایه ایه الكرسی است.
ایه 282 سوره بقره بزرگترین ایه قران است.
عظیم ترین ایات بسم الله الرحمن الرحیم میباشد.
بهترین خوردنی كه در قران ذكر شده عسل میباشد.
منقورترین كار حلال نزد خداوند طلاق است.
كوچكترین ایه قران مدها متان در سوره الرحمن است.
بهترین شب در قران شب قدر است.
بهترین ماه در قران ماه رمضان است.
بهترین سوره قران یسن است.
سوره حمد به مادر قران معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسین ( ع) معروف است.
سوره های اسرائ حدید حشر صف جمعه تغابن و اعلی به مسبحات مشهورند.
86 سوره مكی و 28 سوره مدنی است.
سوره یسن به قلب قران معروف است.
سوره های سجده فصلت نجم و علق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قران كریم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.
سوره الرحمن به عروس قران معروف است.
سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز میشوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اكرم ( ص) نازل شده یكبار در مدینه و یكبار در مكه
در سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند.
سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.
سوره اسرا به بنی اسرائیل معروف است.
37 سوره قران در جز 30 قرار دارند.
سورهایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره ای كه در شان اهل البیت ( ع) نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است.

برای بقیه متن به ادامه مطلب بروید
ایه الكرسی در سوره بقره قرار دارد.
ایه معروف و ان یكاد الذین كفروا... در سوره قلم قرار دارد.
دعای ربنا اتنافیالدنیا حسنه ...در سوره بقره ایه 201 میباشد.
در ایه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است.
ایه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف اسو در سوره نمل ایه 62 میباشد.
ایه ای كه سربریده امام حسین ( ع) در شام تلاوت فرمودند ایه 9 سوره كهف میباشد.
ایه حجاب در سوره نور ایه 31 قرار دارد
ایه مشهور ولایت در ایه 55 سوره مائده قرار دارد
ایه ای كه پنج وقت نماز های یومیه در ان امده است در سوره اسرا ایه 78 میباشد
در ایه 6 سوره مائده مراحل وضوبیان شده است
ایه صلوات بر پیامبر (ص) در سوره احزاب ایه 56 میباشد
به ایه انالله واناالیه راحعون استرجاع مگویند
ایه 282سوره بقره به ایه وام دادن نیز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ( ص) سوره اسرا بیان شده است
پیامبری كه قومش به بهانه گیری معروفند قوم حضرت موسی ( ع) میباشند
حضرت عیسی ( ع) هماكنون زنده است
حضرت یحیی( ع) به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید
پیامبرانی كه بعنوان اسوه حسننه از انان برده شده عبارتند از ابراهیم ( ع) و محمد ص)
نام گرامی پیامبر 5 بار در قران امده است 4 بار با نام محمد ( ص) و یكباربا نام احمد در سوره صف ایه 6
پیامبری كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسی( ع) كلیم الله میباشد
پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود
حضرت نوح به شیخ النبیا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص) حبیب الله است
پیامبر اكرم( ص) هنگام تلاوت ایه 61 سوره یونس میگریست
پیامبرانی كهبا همدیگر در یك زمان می زیستند عبارتند از ابراهیم ولوط یوسف ویعقوب موسی وخضر
حضرت ایوب ( ع) نمونه صبر و برد بباری بود
كتاب حضرت داود ( ع) زبور بود
حضرت ابراهیم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند
حضرت ذكریا كفالت حضرت مریم را به عهده داشت
ایه 86 سوره هوداولین ایه ای است كه حضرت مهدی (ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاری می سازد
ایه 35بقره اولین ایه است كه از بهشت یاد میكند
ایه 3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشینی علی(ع) است اخرین ایه ای است كه نازل شده
سوره ای كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر میباشد
دختر حضرت شعیب /ع/ به عفت وحیا مشهور است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسیه زن فرعون مریم مادر عیسی /ع
زن ابولهب هیزم كش جهنم است
دوزن كه در قران به زشتی از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامری نمرود فرعون قارون وابولهب
حیوانی كه نمرود را به هلاكت رساند پشه بود
پرندگانی كه لشگریان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابیل نام داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حیوانی كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است
قران طی مدت23سال بر پیامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولین گرداورنده قران حضرت علی/ع/بود
نخستین مفسر قران حضرت علی /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
پیامبر /ص/فرمود شیطان تا وقتی انسان نمازهای پنجگانه را در وقتش می خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پیامبر فرمود كه فردای قیامت شفاعت من به كسی كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخیر اندازد نخواهد رسید
اذان واقامه برای نمازهای پنجگانه مستحب موكد است
مهمترین شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجه كامل به نماز داشته باد در حالت كسالت و چرت زدن نماز نخواند در نماز خمیازه نكشد
كسی كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد این عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قیام انست كه جای سجده را نگاه كند پاها را پس وپیش نگذارد دستها را روی رانهابگذارد وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند.


منبع: http://besmelah.blogfa.com/post-55.aspx